תקנון – תנאי שימוש

לי-צ'י בריאות אורבנית מ.ע 021806864

שימוש באתר זה ובשירותיו כפוף לאישור המוחלט של תנאי השימוש שלהלן.
אנא קראו את התקנון בעיון , שכן גלישה ו/או כניסה לאתר ו/או שימוש בשירותיו מהווה את הסכמתכם לתנאי תקנון זה.
במידה ואינכם מסכימים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינכם רשאים לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא.

הבהרה

המידע המועבר באתר הינו בגדר המלצה בלבד.
אין לראות בהמלצות אלו התוויות רפואיות ואין המידע באתר זה מחליף התייעצות עם רופא / מומחה.
כל שימוש במוצרים ו/או בשירותים ו/או במידע שבאתר ו/או מפורסם באתר הינו באחריותך בלבד, לפי שיקול דעתך הבלעדי.

כללי

המוצרים, השירותים וכל מידע אחר שבאתר ניתנים ומוצגים כפי שהם, ללא ערבות ו/או אחריות, מפורשת או משתמעת, של בעלי האתר, והם מבוססים על הידע והניסיון האישי בלבד של בעלי האתר ו/או על מידע פומבי. בעלי האתר אינם ערבים ו/או מתחייבים על איכות ודיוק המידע המסופק דרך האתר והם אינם מקבלים על עצמם כל אחריות בנוגע למידע זה. המידע המסופק דרך האתר מובא כמידע כללי בלבד ואין להסתמך עליו לשם קבלת החלטות. לפיכך, כל שימוש במוצרים ו/או בשירותים ו/או במידע שבאתר הינו באחריות הלקוח לפי שיקול דעתו הבלעדי.

הלקוח מצהיר כי אין בכל מידע שבאתר, הן לגבי המוצרים והן לגבי השירותים, כדי להחליף כל בדיקה עצמאית של הלקוח וקבלת אישורים מתאימים לפני השימוש במוצרים ו/או בשירותים, לרבות מרופא ו/או תזונאי ו/או כל מטפל מתאים אחר, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של הלקוח.

הלקוח מצהיר ומאשר בזה, כי הוא מודע לכך שהשימוש במוצרים ובשירותים אינו מהווה תחליף לטיפול רפואי ו/או תרופתי.

בעלי האתר אינם מצהירים ו/או מציגים מצגים ו/או מתחייבים, בכל צורה שהיא, לגבי תוצאות ו/או תועלות ו/או השפעות ו/או הצלחות עקב השימוש במוצרים ו/או בשירותים, ולא תעמוד ללקוח כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי בעלי האתר ו/או מי מטעמם בגין תכונות המוצרים ו/או השירותים או התאמתם לצרכיו, דרישותיו וציפיותיו של הלקוח.

הלקוח מצהיר בזה במפורש, כי ידוע לו כי למוצרים עלולות להיות תופעות לוואי, לרבות רגישות, תגובות אלרגיות. הלקוח מצהיר כי בדק ובחן את המוצרים והשירותים לפני השימוש, לרבות עם היועצים והמומחים המתאימים. בכל מקרה שמופיעה תופעת לוואי כלשהי, יש לפנות מידית לקבלת טיפול רפואי.

בכפוף להוראות כל דין, בעלי האתר לא יישאו בכל אחריות בגין כל נזק, מכל מין וסוג שהוא, לרבות אך לא רק, נזק ישיר, עקיף, מיוחד, אגבי, מקרי או תוצאתי, בין במסגרת תביעה על פי חוזה, בתביעת נזיקין או בכל תביעה אחרת, בקשר לשימוש או לחוסר האפשרות להשתמש במוצרים ו/או בשירותים ו/או במידע שבאתר, לרבות אך לא רק, בגין אובדן רווחים, הפסדים, נזקי גוף ו/או כל נזק, הפסד או עלויות שהלקוח עלול לסבול מהם עקב השימוש במוצרים ו/או בשירותים ו/או עקב הסתמכות הלקוח על המידע המסופק דרך האתר, בין אם בעלי האתר הודיעו על האפשרות שנזק כזה עלול להיגרם ובין אם לאו.

בעלי האתר לא יישאו בכל אחריות לתפקודיות, לפעילותו התקינה, למצבו של האתר, להתאמתו לשימוש או לכך שהשימוש בו יהיה רציף וללא טעויות, להעדר יכולת רכישת מוצרים ו/או להעדר קיומם של וירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים.

בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהי.

בעלי האתר אינם מחויבים, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של מוצרים ושירותים.

בעלי האתר רשאים לשנות בכל עת איזה מהמוצרים ו/או השירותים, ובין השאר להחליפם ו/או להפסיק את שיווקם ומכירתם ו/או לשנות את הרכבם, לפי שיקול דעתם הבלעדי.
אין להוציא לשון הרע, להשמיץ או לפגוע בכל דרך אחרת בזכויותיהם של בעלי האתר ו/או של כל משתמש אחר באתר.

הלקוח מצהיר, כי הינו מודע להגבלת האחריות של בעלי האתר, כמפורט לעיל, הוא מבין את המשמעיות הכרוכות בכך והוא פוטר את בעלי האתר מכל אחריות בגין כל נזק שייגרם לו עקב השימוש באתר ו/או במוצרים ו/או בשירותים.

מכירת מוצרים

*רכישת מוצרים באמצעות האתר מותרת אך ורק ללקוחות אשר גילם מעל 18 שנים.
*תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את בעלי האתר.
*רכישת המוצרים כפופה לכך שהם נמצאים במלאי.
*רכישת המוצרים תעשה בהתאם להנחיות שבדף “המוצרים שלנו” שבאתר (או כל דף אחר המשמש לאותה מטרה). בסיום תהליך ההזמנה באתר יתקבל דף המציג את פרטי ההזמנה ודף למילוי פרטי הלקוח.
*לאחר שליחת פרטי הלקוח, יצרו קשר בעלי האתר לאישור ההזמנה.
*בעלי האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל טעות שתעשה, ככל שתעשה, בעת הקלדת הפרטים על ידי הלקוח, ו/או באם פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או באם מכל סיבה אחרת לא תקלט ו/או תבוצע הפעולה באתר.

תנאי תשלום

התשלום יבוצע בהעברה בנקאית או במזומן.
עבור מוצרי החנות, מוצר יסופק רק במידה והתשלום עבורו התקבל במלואו.
קבלה תישלח עם המוצר.

מדיניות משלוחים

משלוחים נעשים באזור המרכז בלבד- תל אביב, רמת גן, גבעתיים ובני ברק.
עלות משלוח 30 ש"ח
הזמנה מעל 400 ש"ח זוכה במשלוח חינם
משלוחים שהוזמנו ע"י חברת השליחויות שאנו עובדים איתה הינם באחריותינו, כולל שבירת מוצרים והגעתם לבית הלקוח.

תנאי השימוש בתקנון זה מהווים את ההסכם המלא בינך ובין בעלי האתר בנוגע לשימוש באתר ולכל רכישה המתבצעת באמצעותו, הם גוברים על כל הסכמות ו/או הבנות אחרות בינך ובין בעלי האתר וניתן לשנותם רק בהסכם בכתב בין הצדדים.

כל המידע המוצג באתר לרבות סימנים מסחריים, מידע מילולי, תמונות, לוגו וכו' מוגנים בזכויות יוצרים ואין להעתיק/ לשכפל ואו להפיץ או לעשות כל שימוש שהוא במידע שבאתר ללא אישור מפורש או בכתב.

כל הזכויות שמורות ל"לי-צ'י בריאות אורבנית"